Quizzes


First Previous 1 2 3 4 5  ... Next Last 
Social Studies Test

1) where was the continental Congres? How many men? : was held in Philadelphia on September 1774 56 me from all colonies except Gorgia
2) Who alerted John HAndcock and Sam Adams that the british were coming> : Paul Revere, William Dawes and Samuel Prescott
3) How many troops was Sir Thomas Gage in charge of? : 3000 British troops
4) How many troops did Major John Pitcairn lead> Where did they concord? : 700 troops to concord north west of Boston
5) How many soldiers were lay dead? : 125 Birtish soldiers lay dead

Created on January 28, 2015
# of questions: 6
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
Ionic Compounds

1) potassium : K
2) ammonium : NH4
3) zinc : Zn
4) mercury (1) : Hg2
5) copper (2) : Cu

Created on January 28, 2015
# of questions: 46
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
Motion and Forces

1) Motion : The process of changing position
2) Speed : The distance an object moves divided by the time it takes to move that distance
3) Constant Speed : The rate of change of position in which the same position in which the same distance is traveled each second
4) Average Speed : The total distance traveled divided by the total time taken to travel the distance
5) Velocity : The speed and direction of a moving object

Created on January 28, 2015
# of questions: 39
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
Kora Újkor - helyek

1) Braunschweig-Lüneburg, Szászország, Szilézia, Lengyelország, Pomeránia és Mecklennburg határolta terület, választófejedelemség. A 15.sz.-ban a Hohenzollern-dinasztia megszerezte a fejedelemséget. A 16-18. században területe megnövekedett és Európa nagyhatalmi sorába emelkedett. Megszerezte a 17.sz.-ban a Porosz hercegséget is. I. Frigyes Habsburg-hű politikája jutalmaként a császártól porosz királyi címet nyert (Porosz Királyság). : Brandemburg
2) A középkorban a Német-Római Császársághoz tartozó régió volt Lotharingiától K-re. Nem alkotott politikai egységet. Az 1648-as vesztfáliai béke Franciaország felügyelete alá helyezte, majd ténylegesen az övé lett. Egy kormányzóságot és egy intendeantúrát alkotott. Kedvezményesen adózott. : Elzász
3) grófság Franciaország É-i határán. 1477-től a Habsburgoké lett. A pireneusi, aacheni békék (17. sz.) értelmébe Franciaországhoz került. Berendezkedését a francia abszolutizmus csak részben számolta fel. Háromkamarás rendi gyűlése fennmaradt. Kedvezményesen adózó tartomány volt többféle szokásjoggal és többnyelvűséggel : Flandria
4) Livónia déli része, a Rigai-öböl, a Keleti-tenger és Kelet-Poroszország közötti terület. Nevét őslakóiról, a kurokról kapta, akiket a Német Lovagrenddel rokon Kardtestvérek rendje hódított meg és térített keresztény hitre. A 16.sz.-ban püspökét felvették a birodalmi fejedelmek közé, később a püspökség megszűnt, egy része a dánoké lett. A 16. sz.-tól Kurland hercegség lett. Volt a svédeké, lengyeleké és az oroszoké is. : Kurland
5) A Német Lovagrend Litvániától Északra eső az Aa folyótól a Finn-öbölig, keleten egészen a Csud-tóig húzódó területe. A 16. sz. közepén nagy része orosz fennhatóság alá került. 1582-ben Oroszország lemondott róla a lengyel-litván állam javára. Később a svédeké, majd újra az oroszoké lett (önálló igazságszolgáltatás és közigazgatás). : Livónia

Created on January 28, 2015
# of questions: 15
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
Russ - GCSE Science

1) Name the 4 Food Types : Proteins
2) Name another 3 food types : Minerals

Created on January 28, 2015
# of questions: 2
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
Russ - GCSE - Cells

1) Nucleus : Controls activities of cell
2) Cytoplasm : Where most of chemical reactions take place
3) Cell membrane : Controls passage of substances into and out of cell
4) Mitochondria : Where most energy is released in respiration.
5) Ribosomes : Where protein synthesis occurs.

Created on January 28, 2015
# of questions: 21
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
Chapter 2-7 Review

1) What is the ORIGIN of Deltoid? : Lateral 1/3 of clavicle, acromion and spine of scapula
2) What is the INSERTION of Deltoid? : Deltoid tuberosity

Created on January 28, 2015
# of questions: 2
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
Health study guide

1) What are the three parts of the health triangle? : Physical, mental, and social.
2) What are some examples of each area? : Sleep, self-esteem, face to face communication.
3) What are positive ways to handle your emotions or stress? : Talk it out.
4) What is the name of the hormone that prepares the body to respond to stress? : Adrenaline
5) What is puberty? : The processes of changes from child to adult.

Created on January 28, 2015
# of questions: 14
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
kekerasan dan kezaliman penjajah pada abad ke-16 sampai ke-18

1) persiapan Aceh melakukan langkah-langkah perlawanan terhadap portugis antara lain ... : Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, Meriam dan prajurit
2) Pada tahun 1523 Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan ... : Henrigues
3) apa upaya yang dilakukan oleh pasukan mataram untuk meyerang Batavia.... : pasukan mataram mengepung dan menghancurkan benteng-benteng voc
4) mengapa Banten dikatakan sebagai Bandar perdagangan Internasional... : Banten memiliki posisi yang strategis
5) apa yang dimaksud dengan gandek kraton.... : pegawai rendahan di Istana

Created on January 28, 2015
# of questions: 6
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
R & J Literary Terms

1) Dramatic irony : When the audience or reader knows something important that a character in a play or story does not know.
2) Dramatic irony : When the audience or reader knows something important that a character in a play or story does not know.
3) situational irony : when there is a contrast bewtween what would seem approopiate and what really happens
4) verbal irony : when the speaker says something but means something completely different
5) pun : A play on the multiple meanings of a word, or on two words that sound alike but have different meanings.

Created on January 28, 2015
# of questions: 21
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
My BFF
This is a quiz where you find out how much you know your bestfriend there are 6 questions each one you get wrong you need to ask your bestfriend for help now taking this quiz probably will get you closer to your bestfriend or it just shows how much you know him or her so lets get started
1) how old is your best friend : 10, 11, 12, 13, 14, 15
2) what your best friend's favorite color : blue, pink, red, purple, orange, green, black, white
3) what is your best friend's telephone number : your choice, write the following answer here
4) whats your best friend's middle name : your choice, write the following answer here
5) name 5 things you and your best friend have in common : your choice, write the following answers here, remember 5

Created on January 27, 2015
# of questions: 6
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
How much do you know about me?

1) What is my favorite color? (specific) : Key West. Its a color.....
2) what is my crushes name? : Andres. Or, Andres Joseph Alcocer
3) who is my best friend? : Caitlin. Or, Caitlin Paige Frost. Or, Cate
4) What is my teacher's first name? : Richard. Or Rick he does not like being called Richard
5) what is my favorite fruit? : Apples because they taste very sweet

Created on January 27, 2015
# of questions: 6
Embed this quiz on your blog or website with the code below. (Copy & Paste the code below)
Share this quiz on social media
First Previous 1 2 3 4 5  ... Next Last 


Join QuizMEOnline on Facebook