Feedback
QuizMEOnlineLoginCreate A Free Account
Forgot your password?

Economics QuizzesFirst Previous 1 2 Next Last 
UH Elastisitas Permintaan dan Penawaran
X IIS 1 dan X MIA 1
1) Permintaan adalah….. : Jumlah barang dan jasa yang dbutuhkan konsumen pada suatu saat.
2) Andi membutuhkan sepatu baru karena sepatunya telah jebol. Harga sepatu Rp 150.000, sedangkan uang yang dimiliki andi hanya Rp.100.000. Hal ini berarti permintaan andi tergolong kedalam permintaan…… : efektif
3) Dibawah ini adalah factor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran barang : 1.harga barang 2. biaya produksi 3.selera 4.teknologi 5. tingkat pendapatanAdapun factor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan adalah… : 1,2,3
4) Beberapa factor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan diantaranya.. 1.intensitas kebutuhan 2.biaya produksi 3.pendapatan konsumen 4.adat istiadat Factor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan, yaitu ; : 1,2,3
5) Salah satu factor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta yaitu harga barang substitusi. Jika harga mentega naik, permintaan margarine akan… : naik

Created on November 01, 2016 by
15 question(s)
David Nehemia
Embed/Share

Ulangan Harian 3 Quiz
Pendapatan Nasional
1) Pendapatan Nasional yang diterima pemilik tanah adalah.... : Upah
2) Dibawah ini yang bukan termasuk personal Income adalah : Bunga Modal
3) Menurut Irving Fisher pendapatan nasional adalah... : hasil neto perekonoman yang langsung dikonsumsi dalam tahun yang sama
4) pendekatan produksi yaitu : Y= kiss banana + eat banana + close banana
5) pendekatan pengeluaran yaitu : menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai tambah produksi barang dan jasa selama satu tahun

Created on October 31, 2016 by
20 question(s)
David Nehemia
Embed/Share

Kelas 1 Quiz
Ruang A
1) Siapa nama presiden RI : Antonio
2) Nama Wakil Preside : Indro
3) Nama bupati paser : Jono
4) Nama bupati paser : Ridwan Suwidi
5) Ketua DPRD : Kaharudin

Created on September 08, 2015 by
6 question(s)
wahyudi yudi
Embed/Share

ULANGAN TIK
Pilihla salah satu
1) Yang bukan termasuk alat TIK .... : HP
2) yang termasuk alat input : printer

Created on April 14, 2015 by
2 question(s)
O. Dodi Sukmanaga
Embed/Share

Simulasi Digital
Pembelajaran simulasi digital adalah pembelajaran yang asiik
1) 1.Platform media social yang sering digambarkan sebagai facebook untuk sekolah adalah pengertian dari … : a.Edmodo
2) 2.Jika kita ingin masuk Edmodo kita harus memasukkan …… lalu klik sign in. : a.User name dan password
3) 3.Edmodo dirancang untuk membuat siswa atau mahasiswa manjadi…. : a.Bersemangat
4) 4. Perusahaan yang membuat perangkat lunak komputer adalah.............. : a. ms. Office
5) 1. Berikut ini, yang bukan termasuk software spreadsheet adalah . . . . : a. Microsoft Excel

Created on March 05, 2015 by
5 question(s)
maman sp
Embed/Share

quiz de empresa
concepto y clasificacion
1) Que es empresa? : Una organización que realiza actividades comerciales e industriales.
2) Las empresas se clasifican generalmente según su: : actividadtamañoorigen de capitalnumero de propietarios
3) Según la actividad las empresas pueden ser: : agropecuariasindustrialescomercialesservicios
4) las empresas industriales se dedican a transformar la materia prima en productos terminados. : True
5) las empresas agropecuarias se dedican a prestar un servicio a la comunidad. : True

Created on May 24, 2014 by
7 question(s)
lyda venegas ayala
Embed/Share

Are you smarter than a Middle Schooler Quiz

1) -19+10 :

Created on December 03, 2013 by
1 question(s)
mr steal yo gurl
Embed/Share

Kuis Benar atau salah Quiz
asdaa
1) NamaQ fiki? : True
2) Kamu manusisa?? : Iya

Created on October 30, 2013 by
2 question(s)
fiki da
Embed/Share

Econ-Quiz
60% passing score
1) 1. Ito ay isa sa mga mabibigat na usapin sa ngayon na may kinalaman sa paggastos ng pondo na para dapat sa mga proyekto ng pamahalaan para sa kapakanan ng taong bayan at ng ekonomiya ng bansa. : Kahirapan
2) 2. Kung 100 pesos ang pera mo at ikaw ay bibili ng tinapay na nagkakahalaga ng 2 pesos bawat isa ikaw ay makakabili ng 50 piraso ng tinapay. Ngunit kung ito ay magtataas pa ng 1 peso ilang pirasong tinapay nalang ang mabibili mo? : 30 piraso ng tinapay
3) 3. Anong palabas sa ABS-CBN na may kinalaman sa negosyo ang nais kung lagi nyong pinanunood upang mahikayat kayong matuto at kumita sa sarili nyo ring pagsisikap. : Go Negosyo
4) 4. Ang ekonomiks ay mahalaga at praktikal na pag-aralan at gamitin, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita na ito ay mahalaga at praktikal na gamitin. : Ito ay tutulong sa atin na magkaroon ng magandang trabaho
5) 5. Sya ang itinuturong utak ng pork barrel scam. : Garneth LemNapolis

Created on September 01, 2013 by
5 question(s)
Jay Corpuz
Embed/Share

CVHS 2013 APHG Final Study Guide Quiz
Each question from each test we took this spring semester (political geography, agricultural geography, developmental and industrial geography, and urban geography). Entirely verbatim (except for the question beginning "The model that holds that the land...", as it didn't have any one logically correct answer; I have put what I feel to be the correct answer in place of one of the original choices). Typos have been corrected; any book titles originally italicized are now in "quotes"; what was originally in bold font is now in ALL CAPS. Timer's set for two hours, which is more than enough time to answer all of these, let alone the 100 that'll actually be on the final...it really isn't too hard if you did the reading... Good luck.
1) Taiwan is a member of the UN. : True
2) The first political geographer who studied the state in detail was Friedrich Ratzel who postulated that the state resembles a biological organism. His organic theory identified _______________ as a state's essential life giving force. : space
3) The most destabilizing problem faced by very large countries is : having portions of their territory inaccessible, sparsely populated, or hard to govern.
4) One of the most powerful impacts of colonialism was the construction of global order characterized by great differences in ______________ : economic and political power.
5) The maximum extent of a coastal state's exclusive economic zone according to the United Nations is: : 200 nm

Created on May 31, 2013 by
192 question(s)
e w
Embed/Share

prevenció
test
1) la prevenció : redueix els danys

Created on May 11, 2013 by
1 question(s)
albert quílez
Embed/Share

C.R.S

1) WHY DID CAIN KILL ABEL? : cain killed abel cause his own gift was no accepted by god
2) who killed uriah? : david
3) what happened to david first child that he had with bethsheba? : he died
4) what is a parable? : this is an earthly story with heavenly meaning
5) the sin of adam and eve was the sin of : disobedience

Created on May 09, 2013 by
10 question(s)
grace enike
Embed/Share
First Previous 1 2 Next Last 

Not what you're looking for?
Make your own quiz

Join QuizMEOnline on Facebook