Feedback
QuizMEOnlineLoginCreate A Free Account
Forgot your password?

Education QuizzesFirst Previous 1 2 3 4 5  ... Next Last 
��ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Quiz
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ��ΑΠΛΑ ��ΕΥΚΟΛΑ ��ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ��
1) Τα αναλυτικά στάδια της εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι : 3
2) Τα ποιοτικά κριτήρια μιας εμπορικής επιστολής είναι : εμφάνιση
3) Το ύφος μιας εμπορικής επιστολής πρέπει να μη θίγει και να μην υποτιμά τον παραλήπτη. Τα κολακευτικά σχόλια απαγορεύονται αυστηρώς : False
4) Αντικείμενο σύνταξης των προσωπικών εμπορικών επιστολών μπορεί να αποτελέσουν : ζήτηση και παροχή πληροφοριών
5) Αναφέρεται σε αντικειμενικά στοιχεία και δεν περιλαμβάνει υποκειμενικές κρίσεις σχετικά με τον εργαζόμενο : αναφορά

Created on January 18, 2017 by
20 question(s)
RULA POL
Embed/Share

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 유 웃 € Quiz
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΣΓΥ
1) Σε ένα οργανόγραμμα, στα στοιχεία προδιαγραφή θέσης προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως φύλλο, ηλικία, υποδομή, εμπειρία, προϋπηρεσία : False
2) Οι βασικές λειτουργίες μιας οικονομικής μονάδας όπως η επιχείρηση είναι:- ο εφοδιασμός της με τα απαραίτητα για την παραγωγή μέσα- η παραγωγή των αγαθών ή υπηρεσιών- η χρηματοδότηση των λειτουργιών και- η λογιστική διαχείριση και ο έλεγχος : False
3) Κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία-γνωρίσματα μιας επιχείρησης, τα οποία αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις : όλα τα παραπάνω
4) Δεν θεωρείται κύριο στοιχείο - γνώρισμα μιας επιχείρησης η προϋπόθεση να μην είναι πρωτογενής, αλλά να διαμορφώνεται σε ορισμένο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο τόσο εις χρήμα αποτίμηση όσο και στην επιδίωξη κέρδους : False
5) Οι τρεις βασικού συντελεστές παραγωγής είναι:- ΕΔΑΦΟΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ : False

Created on January 16, 2017 by
20 question(s)
RULA POL
Embed/Share

List of questions ★★★★★ Quiz
"Assistant Manager" ▲▲▲
1) Επιλέγοντας την εντολή Paste σε έναν επεξεργαστή κειμένου : αντιγράφουμε και προσαρτάμε ένα τμήμα του κειμένου που επιλέξαμε
2) Σε έναν επεξεργαστή κειμένου το κείμενο ευθυγραμμίζεται αριστερά και δεξιά (στοιχίζεται), εάν επιλέξουμε την εντολή : Centered
3) Tα Spreadsheet είναι κυρίως : Υπολογιστικά φύλλα και Βάσεις δεδομένων
4) Ένα κελί στο Excel προσδιορίζεται από : τον αριθμό της σειράς
5) Η συνάρτηση =SUM(B2:B7:C3:C6) υπολογίζει : το άθροισμα των αριθμών που βρίσκονται στην περιοχή κελιών Β2:Β7

Created on January 15, 2017 by
20 question(s)
RULA POL
Embed/Share

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Quiz
★★★★★ Διάβασε τουλάχιστον δύο φορές κάθε ερώτηση πριν αρχίσεις να απαντάς, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, μην αφήσεις καμία ερώτηση χωρίς απάντηση. ΠΣΓΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑツ
1) Ο σκοπός του αρχείου είναι:- Συγκέντρωση και ταξινόμηση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων- Διατήρηση και προστασία εγγράφων για μεγάλο χρονικό διάστημα- Εύκολη και αποτελεσματική αναζήτηση εγγράφων : False
2) Οι κυριότερες μέθοδοι ταξινόμησης είναι οι εξής:- Αλφαβητική- Αριθμητική- Θεματική- Χρονολογική- Γεωγραφική : False
3) Είναι αρχεία που δεν είναι πια ενεργά, ωστόσο έχουν τη χρησιμότητα να προμηθεύουν τους προϊστάμενους με στοιχεία αναγκαία για το έλεγχο των εκτελούμενων εργασιών. : ΑΔΡΑΝΗ
4) Στο ιδιωτικό δίκαιο ανήκει το αστικό δίκαιο το οποίο υποδιαιρείται σε πέντε μέρη: Γενικές αρχές, Ενοχικό δίκαιο, Εμπράγματο δίκαιο, Οικογενειακό, Κληρονομικό δίκαιο, Εργατικό, αλλά όχι το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. : True
5) Τα κοινωνικά δικαιώματα που προστατεύονται από τον νόμο είναι:- Δικαίωμα στην εκπαίδευση- Δικαίωμα στην υγεία- Δικαίωμα στην εργασία : False

Created on January 15, 2017 by
10 question(s)
RULA POL
Embed/Share

MATEMATIKA Quiz
pintar kalkulasi
1) Cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut : Ovivar

Created on December 09, 2016 by
1 question(s)
Jaja Hermawan
Embed/Share

THE VERB TO BE
to describe persons and their personal appearance
1) Clara and Roxana are represented by the subject "they" : True

Created on November 15, 2016 by
1 question(s)
Madait Escalante
Embed/Share

UH Elastisitas Permintaan dan Penawaran
X IIS 1 dan X MIA 1
1) Permintaan adalah….. : Jumlah barang dan jasa yang dbutuhkan konsumen pada suatu saat.
2) Andi membutuhkan sepatu baru karena sepatunya telah jebol. Harga sepatu Rp 150.000, sedangkan uang yang dimiliki andi hanya Rp.100.000. Hal ini berarti permintaan andi tergolong kedalam permintaan…… : efektif
3) Dibawah ini adalah factor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran barang : 1.harga barang 2. biaya produksi 3.selera 4.teknologi 5. tingkat pendapatanAdapun factor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan adalah… : 1,2,3
4) Beberapa factor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan diantaranya.. 1.intensitas kebutuhan 2.biaya produksi 3.pendapatan konsumen 4.adat istiadat Factor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan, yaitu ; : 1,2,3
5) Salah satu factor yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta yaitu harga barang substitusi. Jika harga mentega naik, permintaan margarine akan… : naik

Created on November 01, 2016 by
15 question(s)
David Nehemia
Embed/Share

Familia de palabras 1 Quiz
Selecciona las posibles respuestas para la palabra primitiva.
1) Nube http://https://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/18/13/22/cloud-37010_960_720.png : Nuboso
2) Nave http://vignette2.wikia.nocookie.net/angrybirdsfanon/images/7/77/Nave.png/revision/latest?cb=20140303161004 : Nadar
3) Sol http://https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/3a/08/f4/3a08f43e76c91fb5de22dd307e8dbb06.jpg : Soleado
4) http://files.karen-ruiz7.webnode.mx/system_preview_detail_200000007-824b9843f6-public/infantilpc2[1].gif :

Created on October 30, 2016 by
4 question(s)
silvio cifuentes
Embed/Share

Géneros Literarios
este cuestionario nos permitirá reconocer las diferencias entre los distintos géneros literarios.
1) El género épico cuanta hazañas de héroes o actos heroicos en verso. : True

Created on October 19, 2016 by
1 question(s)
VICTOR AUCCATINCO
Embed/Share

Parts of Speech Quiz
As a review, match the Parts of Speech with the correct definition.
1) Person, place, thing or idea : noun
2) describes an action or a state of being : verb
3) connects other words or phrases : conjunction
4) shows emotion : interjection
5) shows the relationship to other words in a sentence : preposition

Created on September 02, 2016 by
8 question(s)
Leslie Edmonds
Embed/Share

try out

1) buas : … = … : jet tempur : Singa - cepat

Created on August 28, 2016 by
1 question(s)
Muhammad Widodo
Embed/Share

Try Out usm stan

1) . murka : … = … : benturan : Sedih - sakit
2) buas : … = … : jet tempur : Harimau - udara

Created on August 28, 2016 by
2 question(s)
Muhammad Widodo
Embed/Share
First Previous 1 2 3 4 5  ... Next Last 
Not what you're looking for?
Make your own quiz

Join QuizMEOnline on Facebook